ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۱٩  

تازه‌هاي نشر كتاب

 

نويسندگان و شاعران افغاني مقيم ايران، در نيم فصل آغاز سال 1386 كتابهاي بسياري را روانه بازار كرده‌اند. مي‌شود گفت كه سال پرباراني داشته‌اند. دراين ميان البته استاد محمد كاظم كاظمي و دوست جوان ما محمد حسين محمدي هركدام با چاپ دو كتاب در صدر قرار دارند. كاظمي با تجديد چاپ كتاب "روزنه" و نيز چاپ اول "گزيده غزليات بيدل" و محمدي با "فرهنگ داستان نويسي در افغانستان" و داستان بلند "از ياد رفتن". البته در باره‌ي محمد حسين محمدي بايد يادآوري كنم كه به تازگي صاحب فرزندي نيز شده است كه هنوز نمي‌دانم نامش چيست و فرصت نكرده‌ام زنگ بزنم و برايش تبريك بگويم فعلا همين جا تا وقت است اين فريضه را به انجام مي رسانم و تولد نورسيده‌ را به ايشان و همسر محترم شان تبريك مي‌‌گويم..گذشته از اين دو بزرگوار آقاي سيد ضياء قاسمي و خانم محبوبه ابراهيمي نيز مجموعه شعرهايشان تازه شان را با نام‌هاي " باغ‌هاي معلق انگور" و " بادها خواهران منند"به سمع و نظر دوست داران شعرشان رسانده اند. درباره‌ي اين مهرانان نيز لازم است يادآوري كنم كه همين روزها عازم وطن مي‌باشند. همين امشب كه من دارم اين ياداشت‌ را مي‌نويسم دارند مهماني استاد كاظمي را مي‌خورند. و محض ريا جهت اطلاع عرض كنم كه ديروز جمعه ما در دفتر مجله  خط سوم محفل كوچكي براي شان تدارك ديده بوديم. اينان مي‌روند تا شايد نامشان در ليست ركورد شكنان وطن دوستي و ايضا بازگشت داوطلبانه از ايران به ثبت برسند. زيرا در پستوي خاطرات چندين و چند ساله‌ي ما هرچه بوده به قول حسين منزوي حديث رفتن و رفتن بوده و از آمدن به وطن خبري چنداني نبوده ا ست. حالا با چشم سر مي‌بينيم كه يكي پيدا شده و در اين روزهاي قدرت گرفتن دوباره القاعده، راستي راستي به وطن مي رود. راه شان بي‌خطر  و خير پيش‌شان. بر گرديم به حكات چاپ كتاب‌ها. بلي از اين ميان تعداد ديگري از دوستان هستند كه دارند اولين تجربه‌هاي كتاب دار شدن ‌شان را مزمزه مي‌كنند. آقاي محمد واعظي شاعر جوان مقيم مشهد با مجموعه‌شعر " شاعر به انتهاي خيابان رسيده‌است". آقاي سيد عاصف حسيني شاعر شورشي و نيمه سياستمدار مقيم كابل با مجموعه شعر " من در اثر ماه گرفتگي" ، خانم معصومه‌ صابري با مجموعه شعر "دوماه درخسوف" . سه خانم داستا نويس از مجموعه‌ پنچ‌نفري شهرزادها نيز با چاپ اولين مجموعه‌ داستانها استعداد شان را نشان داده‌اند. صديقه‌ كاظمي با مجموعه داستان "هذيان‌هاي پراكنده در باد"، آمنه‌ محمدي با "عطر سكوت" و سكينه‌ محمدي با "زني با حرير آبي در طبقه‌ي هفتم". از نويسنده‌ي سابقه دار ما اقاي سيد اسحاق شجاعي نيز مجموعه داستان  سپيدارهاي گمشده را داشتيم. البته  قبل از اين ها در سال جاري مجموعه‌ي "ها"  از محمد رفيع جنيد را نيز داشتيم كه ما در همين وبلاك باغچار چيزكي در باره‌ آن نوشتيم و بعد دوستي ايراني در سايت بي‌بي‌سي به معرفي كامل آن پرداخت. خالي از امانت داري و اداي دين نيست اگر ياد آوري كنم كه غير از كتاب‌هاي محمد حسين محمدي و اقاي قاسمي و خانم ابراهيمي كه توسط ناشران ايراني به چاپ رسيده است باقي اين كتابها توسط نشر عرفان تنها ناشر افغاني اين سالها منتشر شده است كه جا دارد به ايشان نيز مانده نباشيد عرض كنيم.